Φόρμα Άσκησης Δικαιώματος Εναντίωσης της Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η φόρμα χρησιμοποιείται για την Άσκηση Δικαιώματος Εναντίωσης της Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων.

Η Info Quest Technologies ΑΕΒΕ εναρμονίζεται με τη νομοθεσία και φροντίζουμε ώστε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε είναι το Ονοματεπώνυμό σας, η Εταιρεία όπου εργάζεστε, η Ιδιότητά σας, το e-mail και το Τηλέφωνό σας και τα διατηρούμε προκειμένου να λαμβάνετε νέα και ανακοινώσεις της εταιρείας και των θυγατρικών μας. Με την επιβεβαίωσή σας, μας δίνετε τη συγκατάθεση να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό για την εταιρεία και τις θυγατρικές της. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο απεγγραφής (unsubscribe) στο τέλος της φόρμας και σε κάθε newsletter που θα λαμβάνετε από μας. Για να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πατήστε εδώ.
 
Στοιχεία αιτούντος:

Τύπος αιτήματος: Άσκησης Δικαιώματος Εναντίωσης της Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Δια της παρούσης υπεύθυνα δηλώνω ότι σε περίπτωση σχετικού αιτήματος από την εταιρεία, θα προβώ σε περαιτέρω προσδιορισμό πληροφοριών ή δραστηριοτήτων επεξεργασίας που σχετίζονται με το αίτημά μου, προκειμένου αυτό να ικανοποιηθεί, όταν αυτό αφορά μεγάλες ποσότητες πληροφοριών. Επίσης, κατανοώ και αποδέχομαι ότι η άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν δύναται να επηρεάσει αρνητικά δικαιώματα ή ελευθερίες άλλων όπως το επαγγελματικό απόρρητο, ή το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα το δικαίωμα του δημιουργού που προστατεύει το λογισμικό.